Oproep!

English version 

Haal de Hercule Poirot in jezelf naar boven en vind sporen van de 250.000 Belgische vluchtelingen in Engeland in WO I  

Ze waren met velen, de Belgen die vluchtten bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Jong en oud, man en vrouw, arm en rijk, burger en arbeider, stedeling en buitenmens, dromden samen op de wegen, in de stations en in de havens met één doel: ontsnappen aan de vlug optrekkende Duitse troepen. Eind 1915 waren er in Engeland al een kwart miljoen vluchtelingen, 95 procent was Belg. 


De figuur van detective Hercule Poirot zou trouwens geïnspireerd zijn op Belgische vluchtelingen die in Torquay verbleven, het kustdorpje waar Agatha Christie woonde. Wees zelf een Poirot en help ons in onze speurtocht naar de verhalen van die mannen, vrouwen en kinderen die tijdens WO I in Engeland leefden en werkten. Help ons de uitdaging aan te gaan met de Engelse nieuwszender BBC die beweert dat de Belgische vluchtelingen geen enkel spoor hebben achtergelaten! En zo de geschiedenis van die vluchtelingen naar het Engelse en Belgische publiek te brengen in een virtuele tentoonstelling.

Help mee en neem hier contact op met Martine Vermandere. 

of kom naar de grote 'Verhalenverzameldag' op 15/11 in het Red Star Line museum.Meer info

 

Call!

Fancy yourself as Hercule Poirot and find traces of the 250,000 Belgian refugees living in the United Kingdom during World War One

Huge numbers of Belgians fled their country at the outbreak of World War One. Younger and older people, men and women, the poor and the rich, townspeople as well as country folk, all thronged into roads, stations and ports with the same aim: to flee from the rapidly advancing German troops. By the end of 1915, about a quarter of a million refugees were living in the United Kingdom, 95 percent of them were Belgian citizens.

A Belgian refugee, living in the same seaside town (Torquay) as Agatha Christie, was possibly the direct inspiration for one of her main characters, Hercule Poirot.

Fancy yourself as Hercule Poirot and help us to find the untold stories of men, women and children who lived and worked in the UK during World War One. Help us to dismiss the BBC view that 250,000 Belgian refugees did not leave a trace! Help us to uncover the truth about these men and women and put together a virtual exhibition aimed at a British and a Belgian audience.

Join us today and contact Christophe Declercq.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.