Studiedag: De onvermoede effecten van tijdelijke migratie en de januskop van het beleid

Op vrijdag 30 oktober organiseert het Vlaams-Nederlandse onderzoeksnetwerk Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) een studiemiddag over de geschiedenis van tijdelijke migratie.

Studiedag: De onvermoede effecten van tijdelijke migratie en de januskop van het beleid

CGM-studiedag, 30 oktober 2015

Op vrijdag 30 oktober organiseert het Vlaams-Nederlandse onderzoeksnetwerk Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) een studiemiddag over de geschiedenis van tijdelijke migratie. De titel van de middag luidt: ‘De onvermoede effecten van tijdelijke migratie en de januskop van het beleid’. Studenten, onderzoekers of andere geïnteresseerden zijn welkom op deze middag. Graag aanmelden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Programma

Tijdelijke migratie kent vele verschijningsvormen. Denk hierbij een expats die voor een periode van een aantal jaren worden uitgezonden, seizoenarbeiders die jaar na jaar voor een kortere periode in het buitenland verblijven, of  vluchtelingen die vanwege oorlog of economische redenen hun land moeten verlaten, maar uiteindelijk terug (willen) keren vallen onder deze categorie. Hoewel het bij bovenstaande groepen tijdelijkheid centraal staat, loopt het beleid voor deze groepen sterk uiteen. Dit roept om te de vraag op welke verwachting beleidsmakers en politici hebben van de verschillende groepen tijdelijke migranten, bijvoorbeeld op het gebied van aanpassing en assimilatie. Een andere vraag is welke invloed het tijdelijk verblijf en de onvermijdelijke cross-culturele contacten heeft op de migranten zelf, de ontvangende samenleving en op (familie en anderen in) de herkomstlanden. Op deze studiedag richten we onze lens op deze op het eerste oog zeer ongelijksoortige groepen, met als doel meer inzicht te krijgen in wat hen bindt , maar ook wat hen scheidt.

Zes sprekers zullen vanuit verschillende invalshoeken een presentatie geven. Referenten van buiten het CGM leveren commentaar.

Bekijk het hele programma, inclusief sprekers en referenten

Praktische informatie
Datum en tijd: vrijdag 30 oktober, 13:00 – 17:30
Locatie:
Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
Meer informatie en aanmelden, neem contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Graag aanmelden voor 16 oktober.

Over het CGM

Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) is een interdisciplinair onderzoeksnetwerk waarbij onderzoeks- en erfgoedinstellingen uit Nederland en Vlaanderen zijn aangesloten. Het CGM richt zich op historisch onderzoek naar de komst en aanwezigheid van migranten in Nederland en Vlaanderen en stimuleert internationaal vergelijkend onderzoek naar migratie- en integratieprocessen. Daarnaast wil het CGM kennis, verkregen door wetenschappelijk onderzoek, verspreiden over een breed publiek.